Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO CHI TIẾT HỒ SƠ TRỄ HẠN

Hồ sơ có mã số 000.06.38.H48-200908-0087 của Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. (UQCC Ngô Văn Hiền) đã được xin gia hạn.Văn bản đính kèm thông báo: VB xin gia han