Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO CHI TIẾT HỒ SƠ TRỄ HẠN

Hồ sơ có mã số 000.00.42.H48-200916-0002 của UBND huyện Đức Phổ đã được xin gia hạn.Văn bản đính kèm thông báo: VB xin gia han