Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO CHI TIẾT HỒ SƠ TRỄ HẠN

Thông báo xin lỗi trể hạn trong giải quyết TTHC cho Công ty TNHH Một thành viên SX-TM Minh Phú có Mã số biên nhận: STNMT0141900088

Xem chi tiết tập tin đính kèm

Văn bản đính kèm thông báo: VB đính kèm thông báo hồ sơ trễ hạn