Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO CHI TIẾT HỒ SƠ TRỄ HẠN

Hồ sơ có mã số VPDKTP0211903172 của Nguyễn Thành Viễn đã được xin gia hạn.Văn bản đính kèm thông báo: VB xin gia han