DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 NGUYỄN THANH NAM Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT MỘ ĐỨC Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
3 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT MỘ ĐỨC Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
4 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
5 Công ty CP Thương mại Dịch vụ và Đầu tư Bình An Lĩnh vực đăng ký biện pháp đảm bảo Sở Tài nguyên và Môi trường
6 DƯƠNG NAM Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7 Nguyễn Ngọc Châu Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
8 Huỳnh Thị Nga Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
9 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn