DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 Công ty Cổ phần Phúc Hưng Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
2 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
3 Công ty CP Long Sơn Quảng Ngãi Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
4 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Đức Phổ Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
5 PHẠM MINH TUẤN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
6 Phạm Văn Mếnh Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7 ĐINH NGỌC TÚ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
8 NGUYỄN PHỤC CHINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
9 BÙI THANH TƯỜNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
10 LÊ NGỌC ĐƯỢC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp