DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 LÊ VÕ THỊ HỒNG Lĩnh vực lưu thông hàng hóa Sở Công Thương
2 LÊ THỊ BÍCH DÂN (Bưu điện) Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
3 TRỊNH VĂN VŨ Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
4 TỪ THỊ MỸ TRINH (Bưu điện) Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
5 CÔNG TY TNHH HỮU MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
6 CÔNG TY TNHH HỮU MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7 PHẠM THỊ Y TRANG Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
8 ĐỖ PHAN NGỌC CHÂU Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
9 LÊ VĂN HOÀNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10 ĐỖ PHAN NGỌC CHÂU Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội