DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 PHAN THỊ LAN HƯƠNG Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
2 NGUYỄN THỊ TRUNG Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
3 LÊ HỮU THỊNH Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
4 BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
5 Công ty CP Điện Nguyên Phát Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
6 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
7 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HỢP NGHĨA Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
8 ĐỖ THỊ HẠNH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
9 Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi Lĩnh vực dự án đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
10 ĐỖ THỊ HẠNH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn