DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 NGUYỄN QUỐC HƯỞNG Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2 NGUYỄN QUỐC HƯỞNG Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3 HUỲNH THỊ LỘC Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4 LÊ VĂN HOÀNG Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5 LÝ THỊ BÍCH THÚY Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
6 LÝ THỊ BÍCH THÚY Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7 LÝ THỊ BÍCH THÚY Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
8 Công ty TNHH Quảng cáo VMP Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
9 Công ty TNHH Quảng cáo VMP Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
10 HUYNH QUOC NHI Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch