DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 CÔNG TY CỔ PHẦN FOODTECH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2 CÔNG TY CỔ PHẦN FOODTECH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÌNH SƠN. Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
4 HỘ KINH DOANH GAS NGỌC HOÀNG NAM Lĩnh vực kinh doanh khí Sở Công Thương
5 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUANG LỢI Lĩnh vực xúc tiến thương mại Sở Công Thương
6 ĐOÀN THỊ THU HÀ Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7 TRẦN HUY VŨ Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
8 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG KHẢI MINH Lĩnh vực khoáng sản Sở Tài nguyên và môi trường
9 ĐỖ NGỌC MINH Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10 CHÙA THIÊN PHƯỚC Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường