DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Lũng Lô 251 Lĩnh vực đăng ký biện pháp đảm bảo Sở Tài nguyên và môi trường
2 Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Lũng Lô 251 Lĩnh vực đăng ký biện pháp đảm bảo Sở Tài nguyên và môi trường
3 CÔNG TY TNHH MTV 19/5 12184 10740 Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
4 CÔNG TY TNHH VT XD PHÚC VINH (33467) Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
5 CÔNG TY TNHH VT XD PHÚC VINH 14598 18062 Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
6 Phan Hữu Nhất Lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
8 Nguyễn Hữu Cầu Lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
9 Hợp tác xã nông nghiệp Vạn Phúc Lĩnh vực đăng ký, quản lý con dấu Công an tỉnh Quảng Ngãi
10 CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH THIÊN LỘC Lĩnh vực điện Sở Công Thương