DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
91 Nguyễn Thị Việt Cường, NV bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
92 LÊ THỊ YẾN PHI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
93 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
94 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
95 VÕ DUY KHANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
96 NGUYỄN CÔNG VIÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
97 ĐỖ MINH TRÂM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
98 ĐINH QUANG THẮNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
99 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
100 Công ty TNHH Quảng cáo điện tử Hoàng Long - Chi nhánh Quảng Nam Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch