DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
91 NGUYỄN BÁ LINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
92 LA HÙNG VƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
93 LA CÁT ĐỜI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
94 LÊ VĂN THỌ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
95 HỒ VĂN AN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
96 JOHNSON PETER KINGSLAND Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
97 TRẦN MINH SONG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
98 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
99 ĐOÀN THANH LUYỆN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
100 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp