DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
91 NGUYỄN PHÚC HOÀNG NGUYEN Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
92 TỐNG THỊ HUYỀN Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
93 TỪ BẢO HUY Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
94 NGUYỄN THỊ KIM TRANG Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
95 LÊ VĂN HOÀNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
96 VÕ NGỌC BẢO Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
97 NGUYỄN TẤN SỰ Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
98 TRẦN HUY VŨ Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
99 CÔNG TY TNHH MTV THIẾT KẾ SƠN MỸ Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
100 NGUYỄN HOÀNG THANH Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn