DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
101 NGÔ THỊ THU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
102 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
103 ĐẶNG VĂN VINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
104 LÊ THỊ CHÂU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
105 NGÔ HỮU HẬU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
106 HUỲNH HIỂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
107 TRỊNH THANH THIỆN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
108 PHAN QUANG HẬU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
109 LÊ THỊ THU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
110 NGUYỄN QUỐC THẮNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp