DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
101 Công đoàn Cơ sở thành viên phòng Hành chính - Tổ chức - Kế hoạch Tổng hợp ( thuộc công đoàn công ty CP đường Quảng Ngãi) Lĩnh vực đăng ký, quản lý con dấu Công an tỉnh Quảng Ngãi
102 Công đoàn cơ sở trường Tiểu học Hành Phước (trực thuộc Liên đoàn lao động huyện Nghĩa Hành) Lĩnh vực đăng ký, quản lý con dấu Công an tỉnh Quảng Ngãi
103 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG DUNG QUẤT Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
104 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ÂN QUẢNG NGÃI Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
105 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
106 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ÂN QUẢNG NGÃI Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
107 Phòng An ninh nội địa thuộc Công an tỉnh Lĩnh vực đăng ký, quản lý con dấu Công an tỉnh Quảng Ngãi
108 NGUYỄN VIỆT CÔNG Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
109 Phòng Hồ sơ nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Lĩnh vực đăng ký, quản lý con dấu Công an tỉnh Quảng Ngãi
110 UBND huyện Sơn Tịnh Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng