DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
101 TRẦN QUỐC CA Lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
102 CTY TNHH SX VÀ TM BẢO NGUYÊN Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
103 TRUNG TÂM ĐTKT NGHIỆP VỤ GTVT 76C12823 Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
104 TRƯỜNG CĐ KỸ NGHỆ DUNG QUẤT Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
105 Nguyen Thanh Duong Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
106 Trương Quang Sơn Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
107 Nguyễn Xuân Phong. Lĩnh vực lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
108 CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU QUẢNG NGÃI Lĩnh vực Lao động - Tiền lương Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
109 Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
110 Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường