DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
111 VÕ TRẦN ĐÔN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
112 NGUYỄN THỊ HẠNH TRANG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
113 NGÔ ANH TUẤN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
114 LÊ THỊ DUYÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
115 Phạm Thuộc Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
116 TẠ NGỌC HƯNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
117 TRƯƠNG QUANG HIẾU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
118 PHẠM VĂN LỄ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
119 CAO NGUYỄN VY HẢO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
120 TRẦN THỊ NGỌC QUYÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp