DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
111 BƯU ĐIỆN Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
112 CÔNG TY CỔ PHẦN XD&TM NHẬT MINH Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
113 TRẦN THỊ MINH XUÂN Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
114 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
115 Nguyễn Xuân Phong. Lĩnh vực lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
116 THÂN VŨ TRỌNG KHÔI Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
117 PHAN HỮU NHẤT Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
118 Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
119 Công ty TNHH MTV Năng lượng Tự Phú Miền Trung Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
120 Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư