DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
121 PHẠM KHÁNH MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
122 SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực quản lý giá và công sản Sở Tài chính
123 SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực quản lý giá và công sản Sở Tài chính
124 Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
125 TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG DIỆU Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
126 Trường THPT Số 1 Đức Phổ Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
127 UBND XÃ TRÀ GIANG Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
128 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG PHƯỚC SANG Lĩnh vực khoáng sản Sở Tài nguyên và môi trường
129 Trung tâm ĐT KTNV GTVT QuảngNgãi Lĩnh vực đăng kiểm Sở Giao thông vận tải
130 công ty TNHH XD đồng khánh Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải