DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
141 NGUYỄN CÔNG PHÁT Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
142 TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
143 CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG SINH Lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ Sở Công Thương
144 CÔNG TY TNHH TM DV VT ANH KHANG 76C08353 Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
145 PHẠM KHÁNH MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
146 PHẠM KHÁNH MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
147 PHẠM KHÁNH MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
148 CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU THƯƠNG MẠI SÔNG TRÀ Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
149 CÔNG TY TNHH HỮU MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
150 Minh Zalo Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn