DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
181 Bưu chính công ích Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
182 Bưu chính công ích (tt) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
183 ĐINH THỊ HẠNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
184 NGUYỄN PHÚC ÁNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
185 Bưu chính công ích Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
186 CÔNG TY TNHH XDD TEXTILE Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
187 Công ty cố phần đầu tư 706 Lĩnh vực vật liệu xây dựng Sở Xây dựng
188 THỚI THỊ NGỌC TRÂM Lĩnh vực vật liệu xây dựng Sở Xây dựng
189 ĐỒNG QUANG TRIỆU Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
190 NGUYỄN THANH Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường