DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
11 Quầy thuốc Hương Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
12 Quầy thuốc Phương Sang Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
13 Quầy thuốc Hồng Thủy Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
14 UBND thị xã Đức Phổ Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
15 Sở Giao thông vận tải Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
16 Quầy thuốc Ngọc Hưng Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
17 Quầy thuốc Tài Lộc Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
18 Quầy thuốc Lê Hoa Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
19 CÔNG TY TNHH HỮU MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
20 CÔNG TY TNHH HỮU MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn