DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
11 HUỲNH HỒNG SƯƠNG Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
12 NGUYỄN THANH TÙNG Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
13 NGÔ KHẮC VŨ Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
14 TRẦN MỚI Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
15 TRẦN MỚI Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
16 TRẦN THỊ THU LOAN Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
17 TRÀ TRỌNG TẤN Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
18 NGÔ THỊ MAI PHƯƠNG Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
19 HUỲNH THỊ KIM ANH Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
20 NGUYỄN THỊ THU HIỀN Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế