DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
21 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi Lĩnh vực biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường
22 Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
23 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
24 Công ty TNHH MTV 19/5 Lĩnh vực tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
25 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi Lĩnh vực biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường
26 Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
27 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
28 Công ty TNHH MTV 19/5 Lĩnh vực tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
29 Chùa Minh Đức Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
30 Công ty TNHH MTV Pro Bank Vina Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội