DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3351 VÕ THÀNH TRUNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3352 HUỲNH NGỌC ÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3353 NGUYỄN VĂN KIM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3354 THÁI THỊ HỒNG LAM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3355 Phạm Văn Long Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3356 NGUYỄN NHUNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3357 VÕ THỊ NGA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3358 ĐOÀN THANH HẬU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3359 LÊ THI TUYẾT XUÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3360 Nguyễn Thị Việt Cường - NV bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp