DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3681 Trần Thị Kim Linh Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3682 VÕ VĂN VINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3683 HUỲNH THỊ HỪNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3684 NGUYỄN THỊ KIM ĐỊNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3685 TRẦN QUỐC HẢI Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
3686 UBND huyện Nghĩa Hành Lĩnh vực quản lý giá và công sản Sở Tài chính
3687 VÕ TIẾN SỸ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3688 PHAN THỊ ANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3689 HỒ THANH TÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3690 NGUYỄN VĂN LỢI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp