DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3711 Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
3712 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
3713 Công ty TNHH Lý Tuấn Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
3714 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
3715 Công ty Cổ phần Mỹ Khê Việt Nam Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
3716 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
3717 Ngân hàng TM CP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
3718 Coogn ty CP Đầu tư Phát triên Hợp Nghĩa Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
3719 Công ty CP NL và CNC Trường Thành Quảng Ngãi Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
3720 Công ty CP Bê tông Ly tâm Minh Thành Tín Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường