DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3721 Phạm Thị Như Kỳ, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3722 Phạm Thị Như Kỳ, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3723 Phạm Thị Như Kỳ, NV bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3724 GARCIA MASNAYON CHRIS MARIE Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3725 TRẦN THỊ HỒNG MAI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3726 NGUYỄN TẤN THÀNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3727 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3728 COCOY SALMORIN MARRY MAY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3729 Phạm Thị Như Kỳ, NV bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3730 NGUYỄN THỊ THANH TRÂM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp