DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3731 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và môi trường
3732 Công ty TNHH MTV Thác Trắng Lĩnh vực Lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3733 CÔNG TY CP HOÀNG ÂN QUẢNG NGÃI Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
3734 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và môi trường
3735 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG MIỀN BẮC Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và môi trường
3736 cty TNHH MTV Hằng Hiên Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và môi trường
3737 cty TNHH MTV Hằng Hiên Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và môi trường
3738 ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NGHĨA CHÁNH Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
3739 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XĂNG DẦU TƯỜNG LINH Lĩnh vực đăng ký biện pháp đảm bảo Sở Tài nguyên và môi trường
3740 TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM Lĩnh vực đăng ký biện pháp đảm bảo Sở Tài nguyên và môi trường