DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3751 Chi nhánh Công ty TNHH Jollibee Việt Nam tại Quảng Ngãi Lĩnh vực An toàn thực phẩm Sở Y tế
3752 Trường THPT Số 1 Đức Phổ Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
3753 PHAN TẤN CƯỜNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3754 HUỲNH THANH LONG Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
3755 Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
3756 PHAN VĂN HIẾN Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
3757 NGUYỄN VĂN HOANH Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
3758 NGUYỄN THỊ THÚY TIÊN Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
3759 NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3760 LÊ MINH CƯỜNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp