DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3761 PHẠM THÁI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3762 HUỲNH THANH LONG Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
3763 Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
3764 PHAN VĂN HIẾN Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
3765 NGUYỄN VĂN HOANH Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
3766 NGUYỄN THỊ THÚY TIÊN Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
3767 Trực tuyến Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3768 NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3769 LÊ MINH CƯỜNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3770 PHAN TẤN TÂY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp