DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3771 NGUYỄN NHẤT Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3772 NGUYỄN ĐÌNH VŨ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3773 Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
3774 Công ty CP Đầu tư Thương mại Petro Dung Quất Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
3775 TRẦN VĂN HƯỜNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3776 Trần Thị Phương Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
3777 VÕ NỞ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3778 ĐỒNG THỊ PHƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3779 Trực tuyến Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3780 NHÀ MÁY BÊ TÔNG VIỆT - NHẬT Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải