DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3781 NHÀ MÁY BÊ TÔNG VIỆT - NHẬT Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
3782 Trường THPT Số 1 Nghĩa Hành Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
3783 Trường Tiểu học Hành Trung Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
3784 TỪ THỊ CHUNG Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
3785 TRẦN VĂN TÂN Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3786 NGUYỄN PHÚC (0353774117) Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3787 Sở Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
3788 Trường TH & THCS Ba Liên Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
3789 Trường THPT Lương Thế Vinh Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
3790 Trường THPT Chu Văn An Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư