DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3841 Phạm Thị Như Kỳ, NV bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3842 Phạm Thị Như Kỳ, NV bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3843 Phạm Thị Như Kỳ, NV bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3844 Phạm Thị Như Kỳ, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3845 PHÙNG ANH TUẤN Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3846 Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
3847 Phan Hữu Nhất Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3848 Phan Hữu Nhất Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3849 TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA - THỂ THAO HUYỆN SƠN TÂY. Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
3850 Phan Hữu Nhất Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn