DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3851 Trường THCS Bình Thạnh Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
3852 Trường THCS Bình Dương Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
3853 Trường TH và THCS Bình An Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
3854 Trường THCS Bình Long Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
3855 Trường THCS Quảng Phú Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
3856 Trường Tiểu học Hành Thiện Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
3857 Trường Tiểu học Hành Tín Đông Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
3858 Trường Mầm non Hành Đức Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
3859 Trường Tiểu học Hành Dũng Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
3860 TRẦN THÙY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp