DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3851 Nguyễn Thị Phương Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3852 Công ty TNHH MTV Kinh doanh dịch vụ Phước Thịnh Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
3853 CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU TƯ XÂY DỰNG THIÊN TÂN Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3854 VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3855 UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3856 NGUYỄN THỊ OANH KIỀU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3857 PHẠM THÔNG Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
3858 NGUYỄN THỊ THANH THỦY Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
3859 MAI THANH ĐẠT Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3860 VÕ THỊ KIM THOA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp