DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3851 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3852 NGUYỄN VƯƠNG THIỆN VŨ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3853 Nguyễn Thị Thu, Trưởng Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3854 Nguyễn Thị Thu, Trưởng Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3855 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3856 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3857 NGUYỄN MINH THÁI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3858 Bùi Đức Ân Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3859 LÊ THỊ THÔNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3860 Hồ Quang Dũng Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp