DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
31 TRẦN MINH NGUYỆN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
32 Phan Hữu Nhất Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
33 Phan Hữu Nhất Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
34 Đỗ Văn Trung Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
35 LÊ VĂN KHẢI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
36 LÊ VĂN KHẢI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
37 LÊ VĂN KHẢI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
38 Nguyễn Hữu Cầu Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
39 Công ty TNHH MTV DV TM&XD Bảo Hân Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
40 Công ty Cổ phần Xây dựng công trình Quảng Ngãi Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải