DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
31 Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
32 Công ty TNHH MTV Giáo dục và Đào tạo Tân Đại Dương Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
33 Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
34 Phòng Lao động - TB&XH huyện Mộ Đức Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
35 Phòng Lao động - TB&XH huyện Mộ Đức Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
36 LÊ VĂN THỌ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
37 NGUYỄN THẾ QUY Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
38 NGUYỄN TẤN BÌNH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
39 Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản bán lẻ Hùng Cường Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
40 Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư