DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
41 PHẠM TẤN BA Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
42 UBND xã Tịnh Đông Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
43 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
44 Công ty CP Đầu tư Đất Quảng Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
45 Công ty TNHH XD&TM Quốc Tiến Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
46 Công ty TNHH Phát triển Đầu tư Hợp Nhất Lĩnh vực khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
47 Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
48 Ban Quản lý dự án ĐTXD và PT Quỹ đất huyện Minh Long Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
49 Ban quản lý Dự án ĐTXD huyện Ba Tơ Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
50 Ban quản lý Dự án ĐTXD huyện Ba Tơ Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường