DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
51 LÊ THỊ THU THẢO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
52 CÔNG TY TNHH TM DV VT ANH KHANG Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
53 CÔNG TY TNHH TM DV VT ANH KHANG Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
54 LÊ THỊ MAI TRINH Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
55 Phan Hữu Nhất Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
56 Phan Hữu Nhất Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
57 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
58 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
59 Phạm Thị Lòng Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
60 ĐẶNG THỊ XUÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp