DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
61 CÔNG TY TNHH XD VÀ THƯƠNG MẠI THẠCH PHÁT Lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ Sở Công Thương
62 TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN TRÀ BỒNG Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
63 UBND huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
64 Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Ba Tơ Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
65 Nguyễn Đức Quảng Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
66 CÔNG TY TNHH MTV THIẾT KẾ SƠN MỸ Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
67 BÙI THỊ NGỌC DIỆP Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
68 CÔNG TY CP HOÀNG ÂN QUẢNG NGÃI Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
69 Trần Nớp Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
70 PHẠM VĂN LÀNH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn