DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
61 Phan Hữu Nhất Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
62 LÊ VĂN KHANG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
63 LÊ THỊ BÍCH THOA Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
64 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
65 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
66 TRẦN HOÀNG VŨ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
67 Công ty TNHH MTV Bình Thành Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
68 LÊ QUỐC VIỆT Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
69 NGUYỄN NGỌC HÙNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
70 VÕ VĂN ĐỢI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp