DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
7251 Công ty CP Bê tông Ly tâm Minh Thành Tín Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
7252 Công ty CP Bê tông Hòa Cầm - Intimex Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
7253 Nguyễn Thị Thu Thúy Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7254 VÕ TUẤN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7255 Công ty TNHH Perennial Cabla (Việt Nam) Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
7256 BQL DA đầu tư XD thuộc BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
7257 Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh và sản xuất vật liệu xây dựng Dung Quất Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
7258 Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5-CTCP Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
7259 Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Phước Hưng Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
7260 Công ty CP đô thị và Khu công nghiệp DOTHICO Lĩnh vực tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường