DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
71 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
72 DƯƠNG THỊ HẠNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
73 LÊ THỊ NGỌC TRANG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
74 NGUYỄN CÔNG ANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
75 PHẠM MINH TÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
76 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
77 VÕ TRỌNG HIẾU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
78 NGÔ TẤN HIỆP Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
79 HUỲNH THỊ KIM ANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
80 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp