DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
71 Nguyễn Thị Mỹ Loan Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
72 CÔNG TY TNHH MINH CHIỂU Lĩnh vực lưu thông hàng hóa Sở Công Thương
73 HOÀNG TUẤN Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
74 TRẦN THỊ LỆ TUYỀN Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
75 LÊ VĂN PHƯỢNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
76 cty tnhh xd và vt 709 Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
77 cty TNHH TM và dịch vụ Mười Giáp Lĩnh vực đường thủy nội địa Sở Giao thông vận tải
78 cty tnhh xd và vt 709 Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
79 Công ty TNHH T-T-T Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
80 CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP PHƯỚC THÀNH Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải