DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
81 Phòng Lao động-TB&XH huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
82 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Sơn Hà Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
83 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Sơn Hà Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
84 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội Thị xã Đức Phổ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
85 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội Thị xã Đức Phổ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
86 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội Thị xã Đức Phổ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
87 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội Thị xã Đức Phổ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
88 LÊ THỊ MAI TRINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
89 LÊ THỊ MAI TRINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
90 Phạm Ngọc Tần Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp