DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
81 NGUYỄN PHÚC HOÀNG NGUYEN Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
82 TỐNG THỊ HUYỀN Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
83 TỪ BẢO HUY Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
84 NGUYỄN THỊ KIM TRANG Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
85 LÊ VĂN HOÀNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
86 VÕ NGỌC BẢO Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
87 NGUYỄN TẤN SỰ Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
88 TRẦN HUY VŨ Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
89 CÔNG TY TNHH MTV THIẾT KẾ SƠN MỸ Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
90 NGUYỄN HOÀNG THANH Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn