DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 HẰNG THI BÙI Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
2 CTY tnhh tdb Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
3 Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và Thương mại Tân Thịnh Đông Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
4 công ty TNHH MTV Xây dựng Thái Mỹ Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
5 công ty TNHH MTV Xây dựng Thái Mỹ Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
6 NGUYỄN ĐỨC TRÀ Lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7 bưu chính công ích Lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
8 LÊ THỊ BÍCH QUYÊN Lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
9 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI PRO Lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10 Uỷ ban nhân dân xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức Lĩnh vực đăng ký, quản lý con dấu Công an tỉnh Quảng Ngãi
11 Công ty TNHH Kingmaker III (Việt Nam) Footwear Lĩnh vực Việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
12 Công ty TNHH Kingmaker III (Việt Nam) Footwear Lĩnh vực Việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
13 Công ty TNHH Kingmaker III (Việt Nam) Footwear Lĩnh vực Việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
14 Công ty TNHH Kingmaker III (Việt Nam) Footwear Lĩnh vực Việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
15 Công ty TNHH Kingmaker III (Việt Nam) Footwear Lĩnh vực Việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
16 Phòng Lao động-Thương binh & Xã hội huyện Sơn Tịnh ( 4N) Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
17 Phòng Lao động-Thương binh & Xã hội huyện Sơn Tịnh ( 4N) Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
18 Phòng Lao động-Thương binh & Xã hội huyện Sơn Tây Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
19 Phòng Lao động-Thương binh & Xã hội huyện Sơn Tịnh ( 4N) Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
20 Phòng Lao động-Thương binh & Xã hội huyện Sơn Tịnh ( 4N) Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
21 LÊ THỊ THU THỦY Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
22 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Mộ Đức (2T) Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
23 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Mộ Đức (2T) Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
24 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Mộ Đức (2T) Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
25 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
26 CÔNG TY TNHH HỮU MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
27 TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
28 TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
29 TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
30 TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn