DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
271 TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
272 NGUYỄN NGỌC HOÀNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
273 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP KHÁNH TƯỜNG Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
274 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TỊNH TRÀ Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
275 TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG (EVNCPC) Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
276 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực xây dựng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
277 Bưu chính khác Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
278 Bưu chính công ích Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
279 Bưu chính công ích Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
280 NGUYỄN VŨ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
281 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực xây dựng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
282 PHẠM MINH TRIỀU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
283 Bưu chính công ích Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
284 VÕ BẢY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
285 Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Phước Thịnh Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
286 Bưu chính công ích Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
287 NGUYỄN VŨ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
288 TRẦN THỊ BÉ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
289 Bưu chính công ích Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
290 Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Phước Thịnh Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
291 Bưu chính công ích Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
292 NGUYỄN THỊ CẨM TÚ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
293 PHẠM MINH TRIỀU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
294 TẠ THỊ KIM THU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
295 LÊ VĂN TOÀN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
296 Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Ba Gia Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
297 Bưu chính công ích Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
298 Bưu chính công ích Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
299 Bưu chính công ích Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
300 Bưu chính công ích Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp