DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
301 Bưu chính công ích Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
302 Bưu chính công ích Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
303 Trực tuyến Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
304 Bưu chính công ích Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
305 TRẦN THỊ VỸ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
306 TRẦN THỊ BÍCH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
307 NGÔ THỊ MỸ HẠNH Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
308 NGUYỄN THỊ CẨM Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
309 LÊ MỸ LONG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
310 TRẦN THỊ LANG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
311 TRẦN THỊ LANG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
312 GEORGE DARKO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
313 LÊ HOÀNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
314 Công ty CP Phú Hưng Gia Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
315 HUỲNH THỊ HIỀN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
316 Nguyễn Thị My Nơ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
317 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÁI XE - TRƯỜNG CAO ĐẴNG KỸ NGHỆ DUNG QUẤT Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
318 Liên đoàn lao động thành phố Quảng Ngãi Lĩnh vực đăng ký, quản lý con dấu Công an tỉnh Quảng Ngãi
319 Công đoàn cơ sở Công ty TNHH 883-ZN-883 Lĩnh vực đăng ký, quản lý con dấu Công an tỉnh Quảng Ngãi
320 Liên đoàn Lao động huyện Sơn Tịnh Lĩnh vực đăng ký, quản lý con dấu Công an tỉnh Quảng Ngãi
321 TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
322 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội Thành phố Quảng Ngãi Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
323 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Mộ Đức (2T) Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
324 MAI THỊ YẾN Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
325 Bưu chính khác Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
326 PHAN THỊ THANH TRANG Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
327 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
328 TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
329 PHẠM PHÚ CƯỜNG Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
330 LÊ VĂN CƯỜNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp