DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3481 DƯƠNG NGỌC ĐẠM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3482 TRẦN QUỐC ĐÔNG ĐẠT Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3483 BÙI MINH KIM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3484 Trực tuyến Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3485 HỒ VĂN TÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3486 BÙI THỊ BÌNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3487 ĐÀO THỊ HẰNG NGA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3488 Bưu chính công ích Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3489 LÂM VĂN CẢNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3490 NGUYỄN HỮU ĐẠT Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3491 NGUYỄN TRỌNG TUYẾN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3492 HUỲNH QUỐC CƯỜNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3493 HUỲNH MINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3494 NGUYỄN THỊ THU THẢO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3495 BÙI TRẦN MINH QUANG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3496 PHAN NGỌC PHƯỢNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3497 NGÔ THỊ VÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3498 NGUYỄN NGỌC NGUYÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3499 HUỲNH QUANG NHẬT Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3500 ĐẶNG HỮU TÍN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3501 LƯU THỊ MIÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3502 ĐẶNG THỊ THÚY HƯỜNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3503 VÕ MINH TUẤN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3504 NGUYỄN HỮU TRƯỜNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3505 NGUYỄN HÀ DUY NHẬT Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3506 PHẠM THỊ QUYÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3507 SINGH PRABHU NARAYAN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3508 DƯƠNG VĂN PHI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3509 CÔNG TY CP DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI PTSC Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
3510 BQL DỰ ÁN ĐTXD&PTQĐ HUYỆN NGHĨA HÀNH ( NÂNG CẤP ĐƯỜNG HUYỆN ĐH.56C) Lĩnh vực hoạt động xây dựng Sở Giao thông vận tải