DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
31 TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
32 TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
33 CÔNG TY TNHH HỮU MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
34 CÔNG TY TNHH HỮU MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
35 CÔNG TY TNHH HỮU MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
36 Tổng Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam Lĩnh vực đầu tư Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi
37 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ANH NGỮ KHOA TRÍ Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
38 TRẦN THỊ LỆ TUYỀN Lĩnh vực Việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
39 VŨ TIẾN Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
40 CÔNG TY CỔ PHẦN BÁ HẢI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
41 CÔNG TY TNHH THỦY SẢN AN HẢI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
42 BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XD & PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN LÝ SƠN. Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và môi trường
43 CÔNG TY TNHH HẢI THANH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
44 TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
45 CÔNG TY TNHH HẢI THANH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
46 TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
47 TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
48 TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
49 TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
50 TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
51 CÔNG TY CP THỦY SẢN TÔM VÀNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
52 Công ty Điện lực Quảng Ngãi Lĩnh vực thủy lợi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
53 PHẠM THỊ TÚ TRINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
54 Bưu chính công ích Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
55 Nguyễn Thị Thanh Tịnh Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
56 Ngô Sâm Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
57 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
58 NGUYỄN THỊ THU HIỀN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
59 ĐỖ THỊ VẤN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
60 LÊ THỊ NGỌC BÍCH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp