DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
61 ĐINH QUỐC TRIỀU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
62 Bùi Thị Diễm Trang Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
63 PHAN THỊ MỸ THU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
64 Bưu chính công ích Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
65 Bưu chính công ích Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
66 NGÔ THỊ CẨM TÚ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
67 Bưu chính công ích Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
68 Phan Thị Nhụy Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
69 Trần Thị Hoa Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
70 LÊ THỊ TƯỜNG VI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
71 LÊ VĂN PHI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
72 LÊ THỊ LAN ANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
73 ĐỖ THỊ BÍCH HẠNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
74 Lê Văn Hùng Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
75 NGUYỄN NỮ THỊ NGỌC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
76 THỚI THỊ THÚY DIỄM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
77 HUỲNH HÙNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
78 NGUYỄN VĂN LAN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
79 NGUYỄN VĂN HỮU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
80 NGUYỄN THỊ THU THẢO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
81 NGUYỄN VĂN THIỆU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
82 VÕ NGỌC HẢO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
83 NGUYỄN CHÍ HÀO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
84 HỒ THỊ NHẬT THU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
85 Bưu chính công ích Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
86 ĐOÀN THỊ MỸ TRÂM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
87 PHẠM TẤN DŨNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
88 ĐOÀN TẤN LÂM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
89 Bưu chính công ích Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
90 TRẦN NGỌC DIÊU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp