DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
91 Bưu chính công ích Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
92 NGUYỄN MINH THÁI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
93 Lê Thị Nhanh Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
94 Bưu chính công ích Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
95 Bưu chính công ích Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
96 Vũ Thị Nhung Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
97 PHẠM THỊ KIM LIÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
98 PHẠM THỊ KIM LIÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
99 TRỊNH THỊ THU THÙY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
100 TRẦN MINH QUANG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
101 HỒ Văn Kiều Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
102 Bưu chính công ích Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
103 TRẦN VĂN VŨ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
104 ĐỖ DƯƠNG MỸ VIÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
105 Bưu chính công ích Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
106 Bưu chính công ích Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
107 Bưu chính công ích Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
108 Công ty TNHH TMDV Vận tải Anh Khang Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
109 Phòng Lao động-TB&XH huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
110 Phòng Lao động-TB&XH huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
111 Phòng Lao động-TB&XH huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
112 Phòng Lao động-TB&XH huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
113 Phòng Lao động-TB&XH huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
114 Phòng Lao động-TB&XH huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
115 Phòng Lao động-TB&XH huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
116 Phòng Lao động-TB&XH huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
117 Phòng Lao động-TB&XH huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
118 Phòng Lao động-TB&XH huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
119 Phòng Lao động-TB&XH huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
120 Phòng Lao động-TB&XH huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội