DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
181 Bưu chính công ích Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
182 Bưu chính công ích (tt) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
183 ĐINH THỊ HẠNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
184 NGUYỄN PHÚC ÁNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
185 Bưu chính công ích Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
186 CÔNG TY TNHH XDD TEXTILE Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
187 Công ty cố phần đầu tư 706 Lĩnh vực vật liệu xây dựng Sở Xây dựng
188 THỚI THỊ NGỌC TRÂM Lĩnh vực vật liệu xây dựng Sở Xây dựng
189 ĐỒNG QUANG TRIỆU Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
190 NGUYỄN THANH Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
191 BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực biển và hải đảo Sở Tài nguyên và môi trường
192 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NGHĨA KỲ ĐÔNG Lĩnh vực biển và hải đảo Sở Tài nguyên và môi trường
193 TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
194 TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
195 LÊ THANH TẤN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
196 Bưu chính công ích Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
197 TRỊNH VIỆT HƯNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
198 PHẠM DUY THUẬN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
199 Nguyễn Thị Hòa Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
200 Bưu chính công ích Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
201 Bưu chính công ích Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
202 Bưu chính công ích Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
203 Bưu chính công ích Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
204 Bưu chính công ích Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
205 Bưu chính công ích Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
206 Bưu chính công ích Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
207 Bưu chính công ích Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
208 Bưu chính công ích Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
209 Bưu chính công ích Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
210 Bưu chính công ích Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp