DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
241 CÔNG TY TNHH MTV XD PHÚ GIA THỊNH Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
242 Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Sơn Tịnh Lĩnh vực xây dựng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
243 BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực tôn giáo Sở Nội vụ
244 Trường Mầm non Tịnh Đông và Trường Mầm non Tịnh Bắc Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
245 TRẦN THỊ BÍCH THÀNH Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
246 NGUYỄN THÀNH TÂM Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
247 TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
248 TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
249 TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
250 TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
251 TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
252 TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
253 TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
254 TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
255 TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
256 NGUYỄN VĂN LÝ Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
257 NGUYỄN VĂN LÝ Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
258 NGUYỄN VĂN LÝ Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
259 LÊ THANH TÙNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
260 LÊ QUANG TOẢN Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
261 NGUYỄN VĂN LÝ Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
262 NGUYỄN VĂN LÝ Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
263 NGUYỄN VĂN LÝ Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
264 Công ty CP Anh Việt Mỹ Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
265 BÙI THI THƯƠNG HẬN Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
266 BÙI THI THƯƠNG HẬN Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
267 CÔNG TY TNHH ĐỒ HỘP THANH DUNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
268 Trường Tiểu học và THCS xã Bình Khương, huyện Bình Sơn Lĩnh vực đăng ký, quản lý con dấu Công an tỉnh Quảng Ngãi
269 Công ty CP Anh Việt Mỹ Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
270 Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Huy Lĩnh vực biển và hải đảo Sở Tài nguyên và môi trường