DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 TRƯƠNG THỊ XUÂN ÁNH Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
2 BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Lĩnh vực biển và hải đảo Sở Tài nguyên và môi trường
3 UBND huyện Bình Sơn Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
4 NGUYỄN HOÀNG THANH Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5 LÊ VĂN HOÀNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn