DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
46 CÔNG TY CP MONDELEZ KINH ĐÔ VIỆT NAM Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
47 TẠ CÔNG NGUYỆN Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
48 BQL Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Mộ Đức Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và môi trường
49 Hợp tác xã dịch vụ Nông Lâm Lĩnh vực đăng ký, quản lý con dấu Công an tỉnh Quảng Ngãi
50 LÊ VĂN PHƯỢNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn