DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
46 Bưu chính công ích Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
47 BQL dự án Đầu tư Xây dựng huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực thủy lợi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
48 LÝ THỊ MAI HUYỀN Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
49 NGUYỄN VĂN LÝ Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
50 VÕ NGỌC BẢO Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn