DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
5741 TÔ ĐÌNH MỸ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5742 TRỊNH VĂN THẮNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5743 HUỲNH THỊ KIM LIÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5744 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5745 LÊ THỊ THU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp