DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
5791 BÙI THỊ THẢO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5792 LÊ THỊ KIM XUYẾN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5793 HUỲNH THÁI TRINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5794 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG Lĩnh vực lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5795 UBND HUYỆN LÝ SƠN Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ