DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
5826 TRỊNH THỊ THẢO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5827 ĐỖ HOÀN THIỆN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5828 VÕ NHẬT TUÂN Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
5829 Quầy thuốc Gia An Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
5830 BÙI THANH TIẾN Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng