DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
5831 Đỗ Minh Đạt Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5832 ĐỖ QUỐC TÙNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5833 NGUYỄN QUỐC VIỄN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5834 NGUYỄN QUỐC THẠCH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5835 VÕ LÊ MINH KHOA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp