DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
5836 HÀ QUANG TRUNG Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
5837 NGUYỄN THANH LÂM Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
5838 Công ty CP Bê tông Ly tâm Minh Thành Tín Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
5839 Công ty CP Bê tông Hòa Cầm - Intimex Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
5840 Nguyễn Thị Thu Thúy Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp