DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
5836 Nguyễn Thị Việt Cường (NV bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5837 Thái Thị Hà Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5838 NGUYỄN ANH KIỆT Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
5839 LÊ VĂN TUẤN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5840 NGUYỄN THỊ ĐẠO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp