DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
5846 Võ Văn Lập Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
5847 NGUYỄN THỊ NGỌC MINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5848 TRẦN THỊ QUỲNH ANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5849 TỪ THỊ NGÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5850 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp