DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
5846 Công ty TNHH MTV Thương mại Hoàng Rin Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
5847 Công ty Điện lực Quảng Ngãi Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
5848 PHẠM XUÂN HƯỜNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5849 LỘ THỊ NHI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5850 LƯƠNG THÀNH ĐỨC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp