DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
5856 ĐẶNG TẤN ĐẠT Lĩnh vực An toàn thực phẩm Sở Y tế
5857 Công ty TNHH Nông nghiệp sạch Hải Hà Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
5858 NGUYỄN THỊ THÚY NGA Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
5859 NGUYỄN MINH THẾ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5860 Võ Tấn Lĩnh vực An toàn thực phẩm Sở Y tế