DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
5856 UBND huyện Nghĩa Hành Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
5857 NGUYỄN THỊ HÒA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5858 ĐOÀN VĂN QUÝ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5859 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5860 NGUYỄN PHÚC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp